14. maj 2019

Velkonserveret

Må vi alle tage ved lære af disse kloge kvinder! :-)

11. maj 2019

Sofia

"Jeg tror vi er begyndt at tale om hende fordi vi ikke kan undvære hende. Fordi at hun er lige præcis det vi mangler i vores samfund og imellem mennesker i de her tider. Hun er hjertevarmen, hun er musikaliteten, hun er det der binder mennesker sammen på et inderligt plan. Og ikke bare mennesker sammen, men mennesker sammen med den verden vi lever i, med kosmos og med de andre naturriger. 
(...) 
Ja, hun har en fantastisk evne til på en gang at være kosmisk storslået; faktisk siger hun om sig selv at hun er de syv søjler, hun er de åndelige principper som universet er bygget på i det gamle testamente, og samtidig er hun en stemme der taler inden i os alle sammen, og som kender sandheden om tingenes natur og kender sandheden om situationen som man befinder sig i.  
(...) 
Grundtvig taler om visdommen som en form for feminint, hjerteligt nærvær i livets situationer. Som en form for varm ømhed som vi kan omgive livet med, og som vi kan komme tilstede i verden med på en åndeligt intelligent måde. Så det er sådan set visdommen som er den åndelige kraft som skal tage bolig i os så vi kan løse de knuder vi som menneskehed har bragt os selv ind i. Så det er helt essentielt at vi får greb om visdommen og at vi får kontakt med hende, fordi det er hende der skal bringe varmen tilbage i samfundet, det er hende der skal bringe nærværet, åndsnærværet, men også det helt almindelige samspil har hun alle de skjulte nøgler og rytmer til at få de ting til at fungere som vi har svært ved at få til at virke i vores samfund. 
(...) 
Hun er på ingen måde adskilt, hun er intimt forbundet med treenigheden, for hun er selv treenig. Og det er en af de fantastiske ting ved Grundtvig, at han beskriver visdommen som en treenighed af moder, søster og den elskede. Og de tre aspekter spejler i en vis forstand treenigheden, men på en jordisk måde." 
- Uffe Jonas, med stærk rod i og inspiration fra Grundtvig, 
i udsendelsen De højere magter: Sofia på P1.

Hør selv mere. De udeladte mellemrum er også vigtige, og det bliver herefter ved med at være særdeles relevant, inspirerende og perspektiverende, ja, ligefrem bestyrkende og oplivende at lytte til. Det handler selvfølgelig om tro og kristendom, men på netop det sammenhængsmæssige, relationelle og jordnære plan som visdom dybest set handler om, som nævnt ovenfor. Det her er måske endda det tætteste på et politisk indslag du vil finde på denne blog, og Sofia er i øvrigt ikke et kristent fænomen, men har rødder langt længere tilbage i historien.

I 1984 (tror jeg nok) trak jeg "Det gamle testamentes apokryfiske bøger" til en eksamen. Det gamle testamentes apokryfiske bøger er tekster der på Luthers foranledning blev udeladt i den protestantiske bibel, og de tæller blandt andet to vigtige tekster om Sofia, Visdommens bog og Siraks bog. De to bøger udgør to blandt flere tekster som kaldes visdomsbøgerne, hvoraf andre findes i det gamle testamente og dermed indgår i den protestantiske bibel (Til eksempel Jobs bog og Prædikerens bog).*

Jeg bestod den eksamen, men kun akkurat, som jeg husker det. I dag, efter at have hørt udsendelsen om Sofia, tænker jeg at jeg trak netop det spørgsmål fordi det var noget jeg burde koncentrere mig om, og at jeg klarede mig dårligt fordi jeg i min ungdommelighed, uvidenhed og ikke mindst ikke-udviklede visdom ikke forstod ret meget, hvis noget som helst. Men en kim var lagt, og da jeg lyttede til denne udsendelse i dag, forstod jeg hvor langt væk fra alt hvad der dybest set optager mig og betyder noget, jeg efterhånden er kommet i min jagt på at imødekomme for eksempel dette samfunds (afsporede) arbejdsmoral som har en direkte linje tilbage til Luther.

Jeg må finde tilbage til Sofia. Jeg ser nu at det er meget nødvendigt.

Jeg ved strengt taget ikke hvor meget man må transskribere og citere fra en radioudsendelse, måske har jeg allerede overtrådt både regler og god skik med ovenstående, men det her føles så vigtigt at jeg ikke kan lade være. Jeg må også lige slutte med en lille bid af en tekst af Grundtvig som Uffe Jonas læser op, simpelthen fordi det både er sjovt og understreger pointen:
"
(...)
Og når Maria glemmes
hvor Jesus nævnes end
da hjertet overstemmes
af hjernespind hos mænd."
- Fra "det som Grundtvig kalder 'Kvindeevangeliet'"


---
PS. Hvis der sidder nogen og læser med her som også har interesse i Jungs typologi/mbti, tænker I måske det samme som mig: At det her er tænkning over for intuering og føling** hvoraf den sidste kombination stort set ingen gang på jorden har i vores samfunds officielle version af hvad et "rigtigt menneske" er - sat på spidsen og polemisk sagt.


_______________________________________


*


**mine udtryk, jf. min arbejdsbog, normalt kaldt 'intuition' og 'følen' eller 'følelse'.