Stages Of An Intuitive Awakening

Jeg har nævnt før at den "komponent" i min personlighed set gennem en mbti-linse som jeg selv oplever som den mest afgørende i forhold til at jeg hele mit liv har følt mig anderledes, er at min foretrukne perceptionsfunktion er intuition og ikke sansning.

I den podcast fra Personality Hacker/Antonia Dodge og Joel Mark Witt jeg linker til herunder, bliver dette tema taget under særdeles kyndig, grundig og indsigtsfuld behandling. Det er virkelig stærke sager, i alle betydninger af ordet 'stærk', og jeg tør godt direkte anbefale at lytte til de vise ord. Uanset om man er en intuitions- eller sansetype.

https://personalityhacker.com/podcast-episode-0215-stages-of-an-intuitive-awakening/

Kommentarer