torsdag den 8. august 2013

Perspektiv

Kendsgerningerne eller omstændighederne i vores liv er som de er, men vi kan se dem gennem meget forskellige briller eller i meget forskellige perspektiver, og dermed kan vi opleve dem på vidt forskellige måder. Når vi tror vi diskuterer kendsgerningerne (med os selv eller andre), er det efter min mening stort set altid hvilket perspektiv vi anser for at være det mest rigtige, vi diskuterer. Hvad noget er helt i sig selv, uden filter, er nærmest umuligt at opleve, som jeg ser det.

I stedet for at diskutere hvilket perspektiv der er det mest rigtige i forsøget på at finde en almengyldig sandhed, synes jeg vi skal forsøge at vælge det perspektiv der giver os mest fred og flest dage med glæde og tilfredshed.

For mig betyder det at jeg foretrækker at anerkende og være taknemmelig for det som jeg synes er godt, i stedet for at fokusere på de fejl og mangler jeg kan få øje på, og beklage mig over dem (hvilket jeg ellers er meget god til, analytisk som jeg også er).

Det er for det meste det mest konstruktive perspektiv for mig, men selvfølgelig findes der tilfælde hvor det er relevant at have øje for fejl og mangler, dog ikke for at klage over dem, men for enten at ændre dem til det bedre eller komme væk fra dem (hvis det er muligt), fordi de gør livet for surt for mig, som den jeg nu er.

Det med at vælge perspektiv er for mig ikke en slags bevidsthedssløvende middel til at udholde de ting i livet som ikke er gode for én, og være sådan lidt lalleglad, eller en slags stræben efter at gå rundt som en anden guru hævet over denne verdens fortrædeligheder. De er ment som en måde at opnå fred og glæde på trods omstændigheder som vi godt kan finde et og andet at beklage os over ved, men som enten ikke kan laves om lige nu eller i det hele taget, som vi ikke kan komme væk fra eller som vi dybest set måske slet ikke ønsker at lave om på hvis vi skal være helt ærlige.

~ Med kærlighed

Ingen kommentarer:

Send en kommentar