30. juni 2013

Personer og relationer - hvor er fokus?

Som de fleste andre mennesker - så vidt jeg kan se - er jeg tilbøjelig til at sætte fokus på personernes egenskaber i og omkring mig når der er noget der plager eller nager mig i forhold til et andet menneske. Jeg vikler mig hurtigt ind i tanker om at det er enten mig eller den anden person der er noget galt med, og spekulerer på hvem af os der er forkert eller "skurken" i forholdet. Herefter følger den tanke hurtigt at hvis bare en af os kunne "blive en anden" eller være på en anden måde, ville alt blive bedre mellem os.

Med tiden har jeg dog opdaget at der findes en anden mulighed: Jeg kan løfte blikket væk fra personerne, billedligt talt, og rette det mod det der er mellem os i stedet, nemlig relationens egenskaber. Efter min opfattelse er det langt mere konstruktivt ud fra den tankegang at der ikke findes forkert skabte personer, men nok fejlslagne relationer, og at det er de sidste der driver værket i næsten al menneskelig ulykke. Selv i tilfælde hvor vi er meget enige om at kunne udpege en skurk (fordi vedkommende har udført nogle uhyrlige handlinger), tror jeg på at der kan findes nogle relationsproblemer nedenunder som har været medvirkende til at personen er kommet på helt gale veje. Relationsproblemernes udspring skal sikkert søges udenfor og før den relation hvori de uhyrlige handlinger er udført, men det er stadig relationsproblemer, og deres virkning overskrider næsten altid den konkrete sammenhæng. (Det fratager ikke den enkelte ansvaret for sine handlinger, men giver måske en forklaring på den indre ulykke og - hvis det ikke er for sent - et sted at tage fat om nældens rod for at skabe heling).

Når jeg ønsker at finde relationsperspektivet i mine almindelige, menneskelige relationer, prøver jeg at sige til mig selv at både den anden og jeg selv er helt som vi skal være, for dernæst at spørge: Hvad er det gode mellem os som jeg gerne vil bevare, og hvad er det mellem os som kikser og gør mig utilpas og utilfreds, og som jeg ville trives bedre med var anderledes?

På den måde kan jeg fastholde at der ikke er nogen af os som personer der er forkerte, og at vi begge har ret til at bringe vores personlighed som den er, ind i relationen. Og samtidig kan jeg forsøge at tilpasse eller forandre noget i vores relation så den forhåbentlig kommer til at støtte og værne om os begge som personer.

Det er dog ikke let i praksis selvom jeg i teorien ved at det vil være det mest konstruktive, og det er tit svært for mig at indtage "relationsperspektivet". Nogle gange har jeg brug for afstand i både tid og sted for at kunne finde det. Og nogle gange er jeg for bange til at kunne indtage det, fordi det ikke er givet at udfaldet af at arbejde med relationen bliver en udbygget eller mere sammentømret relation. En sjælden gang imellem må jeg erkende at jeg - trods god vilje - har behov for at reducere eller ligefrem afvikle et forhold i praksis for at have det godt med det. Og nogle gange må jeg løbe den risiko at den anden kommer til den konklusion. Det kan være meget ubehageligt og smerteligt, men under alle omstændigheder vil sigtet for mig altid være at få relationen til at passe til personerne som dem vi er - og ikke omvendt.

~ Med kærlighed ~

29. juni 2013

Susan Cains foredrag "The power of introverts"

Jeg bliver ved det med introversion og ekstraversion et øjeblik fordi dette emne er så nærværende for mig lige for tiden og har givet mig lejlighed til at vende tilbage til nogle af mine favoritformidlere på området. En af dem er Susan Cain, og hvis du interesserer dig for emnet, har hun meget at bidrage med.

Måske har du allerede tidligere set og hørt foredraget "The power of introverts" med Susan Cain, ellers kan du finde det for eksempel med (nogenlunde gode) danske undertekster på TED talks. Hvis du foretrækker at læse Susan Cains ord på engelsk frem for at høre dem/se dem i oversættelse, findes der en fin transskription af foredraget her.

Susan Cain og hendes tanker og opfattelser omkring ekstraversion/introversion bliver kort introduceret på engelsk her, og ellers er der meget mere at hente på hendes hjemmeside. Du kan også søge dig frem til flere videoer med Susan Cain på YouTube.

~ Med kærlighed ~

27. juni 2013

I en udfordrende periode

Tiden op til skolesommerferien (og op til jul) er altid en udfordring for mig, fordi jeg som udpræget introvert ikke er naturligt tiltrukket af alle de selskabelige arrangementer der byder sig til. Jeg vil dog gerne være med; jeg vil gerne bidrage, og jeg vil gerne være til stede - af respekt for og påskønnelse af de mennesker som er omkring mig - så jeg gør mit bedste og ved at der kommer en tid igen om få dage hvor jeg kan hente energi ved at fordybe mig i den indre verden.

I år har jeg tillige fundet god støtte i at vende tilbage til et citat igen og igen som jeg vil dele her:
Hvis du i din daglige praksis er åben over for dine følelser, over for alle de mennesker, du møder, over for alle de situationer, du møder, uden at du lukker ned, idet du stoler på, at du kan klare det - så vil det bringe dig så langt, som du kan komme. Og så vil du forstå al den visdom, som nogensinde er formidlet.

- Pema Chödrön (buddhistisk underviser)

(Citatet har jeg set i "Den tavse stemme. Hvordan kroppens sprog kan opløse traumer og skabe velvære" af Peter A. Levine, som i det hele taget har været en meget lærerig oplevelse for mig at læse).

En buket om sår, forandring og vores alle sammens forbundethed

Da jeg tændte computeren her til morgen, blev jeg mødt af en hel lille buket af opdateringer fra Marianne Williamson, som jeg synes udgør sådan en fin helhed og i øvrigt taler stærkt til mig. Jeg har samlet den her til inspiration:

 Enlightenment doesn't mean we were never wounded; it means we've found a way to evolve beyond our wounds. Enlightenment isn't idealistic; it's practical. What's idealistic is thinking we can live from our wounds, stay in our weakness, and ever transform the world.

(http://www.facebook.com/williamsonmarianne/posts/10152916841795580)

“The most beautiful people we have known are those who have known defeat, known suffering, known struggle, known loss, and have found their way out of the depths. These persons have an appreciation, a sensitivity, and an understanding of life that fills them with compassion, gentleness, and a deep loving concern. Beautiful people do not just happen.”

 

~Elisabeth Kübler-Ross.

(http://www.facebook.com/williamsonmarianne/posts/10152916844485580)

Having known suffering gives us x-ray vision into the suffering of others. The universe is a perfect ecosystem and can use anything for a greater good.

(http://www.facebook.com/williamsonmarianne/posts/10152916859700580)

 

Alt i alt via: http://www.facebook.com/williamsonmarianne?ref=stream

12. juni 2013

Boganbefaling MBTI/Jungs typologi

Her kommer en boganbefaling til dig der er interesseret i MBTI/JTI/Jungs typologi:

"Kend din ledelsesstil. Typologi og det personlige lederskab" af Preben Grønkjær (2013, Dansk psykologisk forlag).

Fra forordet:
"Med denne bog får man mulighed for at reflektere over sit personlige lederskab i et typologisk perspektiv. En sådan refleksion er først og fremmest nyttig, når man har en formel position som leder, men bogen henvender sig i princippet til alle, der udøver ledelse i et eller andet omfang - som underviser, som formand for en bestyrelse, som håndboldtræner, som forælder".

Preben Grønkjær er min favoritformidler af Jungs typologi og Myers Briggs Typeindikator, og dette er en ny bog fra hans hånd, som åbner endnu flere typologiperspektiver på den for Grønkjær karakteristiske velstrukturerede og gennemreflekterede måde. Jeg bliver simpelthen både klogere og mere vidende af at læse hans bøger, og det gælder bestemt også denne.

Jeg tror man godt kan læse bogen uden at kende til emnet i forvejen, men også at man får mest ud af den hvis man inden har læst noget grundlæggende om Jungs typologi/MBTI/JTI, for eksempel "Forståelse fremmer samtalen. 16 mennesketypers kommunikationsstil", også af Preben Grønkjær.

Her er et link til oplysninger om bogen på bibliotek.dk >> http://bibliotek.dk/linkme.php?ccl=lid%3D29869294+og+lok%3D870970