13. maj 2013

uden titel

"Det er smertefuldt at se, hvordan mennesker kan bære på dette fejlagtige skamstempel hele livet, hvis de ikke får hjælp til at kaste det af sig gennem terapi. Personer, der bærer på denne type af internaliseret skamfølelse, kan tilmed reagere med skam på en positiv bekræftelse (Claesson, 2005).

Den negative selvopfattelse bygger på fejlagtige forestillinger og er per definition falsk. Der er derfor mulighed for at forandre den, men hvis den antager form af dyb skam over ens egen person, kan den være svær at slippe af med. Det kræver terapi hos en erfaren terapeut, der kender skammens væsen. Grundtanken i den terapeutiske proces er, at personen kan give slip på forestillingen om, at 'jeg har grund til at skamme mig over mig selv' og i stedet erfare, at 'jeg er blevet dårligt behandlet', som den finske terapeut Tommy Hellsten bemærker (Hellsten, 2003)."

- Marta Cullberg Weston, side 111 i "Fra skam til selvrespekt". (Læs (lidt) mere i dette indlæg).


I dyb taknemmelighed til H.S.

4. maj 2013

:-)

"Until you make the unconscious conscious, 
it will direct your life and you will call it fate." 

- C.G. Jung