tirsdag den 21. juni 2011

"Kærlighed udspringer af bevidsthed"

Jeg er i citathumør her på bloggen for tiden, og jeg må lige lade Anthony de Mello tale (mindst) én gang til, fordi jeg føler en enorm glæde og lettelse ved at have fundet nogle formuleringer som udtrykker hvad jeg tænker og mener og opfatter. Kærlighed er at se.

Indeni mig mærker jeg en slags opbrud eller skabelse, og jeg holder vejret mens jeg spændt venter på måske at få mere at vide om hvad der er ved at blive til.

"Vær vågen

Salige er de tjenere, som herren finder vågne, når han kommer!
- Lukas 12:37

Overalt i verden søger mennesker kærligheden, for alle er overbeviste om, at kun kærlighed kan frelse verden, kærlighed alene kan gøre livet meningsfuldt og værd at leve. Men hvor er der få, der forstår, hvad kærlighed virkelig er, og hvordan den opstår i et menneskes hjerte. Den bliver så ofte sat lig med det at have gode følelser for andre, med velvilje eller ikkevold eller det at tjene andre. Men disse ting er ikke kærlighed i sig selv. Kærlighed udspringer af bevidsthed. Det er kun i det omfang, at du ser nogen, sådan som han eller hun virkelig er her og nu, og ikke som du ser dem i din hukommelse eller gennem dit begær eller din fantasi eller dine projektioner, at du virkelig kan elske dem, ellers er det ikke mennesket, du elsker, men den forestilling, du har om dette menneske, eller om dette menneske som objekt for dit begær, og ikke sådan som han eller hun er i sig selv.

Derfor er den første kærlighedshandling at se dette menneske eller denne ting, denne virkelighed, som den faktisk er. Og det indebærer den vældige disciplin, det er at droppe dit begær, dine fordomme, din erindring, dine projektioner, din selektive måde at se på, en disciplin så omfattende, at de fleste foretrækker at kaste sig hovedkuls ud i at gøre gode gerninger og tjene andre hellere end at underkaste sig denne askeses brændende ild. Når du begynder at tjene en person, som du ikke har gjort det besvær at se, imødekommer du så denne persons behov eller dine egne? Så kærlighedens første ingrediens er virkelig at se den anden.

Den anden ingrediens er lige så vigtig, at se dig selv, skånselsløst, at kaste bevidsthedens lys på dine motiver, dine følelser, dine behov, din uærlighed, din selvpromovering, din tendens til at kontrollere og manipulere. Det vil sige at kalde tingene ved rette navn, ligegyldigt hvor pinefuld opdagelsen og konsekvenserne er. Hvis du opnår den slags bevidsthed om den anden og dig selv, vil du opdage, hvad kærlighed er. .."
Anthony de Mello i "Kærlighedens vej".