tirsdag den 15. marts 2011

Note om stolthed og skam

Jeg trænger til at minde mig selv om at hvad der er den enes stolthed, kan være den andens skam, og omvendt. 

Ingen værdier er absolutte, og når jeg husker at mine værdier er netop mine og ikke nødvendigvis andres, og samtidig forstår at det samme gælder for alle andre og deres værdier, bliver det nemmere at beskytte mine egne og dermed udføre præcis det der er min opgave - og at lade andre udføre det der er deres.

(Men guderne skal vide at det er svært at stå ved sine værdier i liv og levned når de bryder med flertallets eller med de værdier kulturen prøver at hævde som absolutte).